1. O nás
  2. Dieža

Soľ zohráva veľkú úlohu pri regulácii iónov v organizme tak aj pri dezinfekcii.

V Soľnohraskej župe Hargitha v okolí obce Parajd sú už dlhé roky soľné kúpele, v blízkosti Szováty sa nachádza Medvedie jazero so slanou vodou. Tieto miesta roky navštevuje veľké množstvo ľudí. V dnešnej dobe soľnú terapiu používa medicína pri lečení mnohých ochorení.
Len málo ľudí si môže dovoliť navštevovať zahraničné kúpele, preto my ponúkame možnosť užívať blahodarné účinky soľných kúpeľov priamo doma formou kúpeľa v drevenej dieži alebo vybudovaním soľnej jaskyne.

Elementy drevenej dieže:

– C-profil s hrúbkou steny 40 mm, drevený obvod dieže (priemer 160-350 cm)
– Lavička na sedenie vo vnútri dieže
– Kovová mriežka na oddelenie kachlí
– Drevený vrchnák hrúbky 4 cm slúžiaci na odkladanie dreva
– 1 ks schodíky
– 1 ks vrchnák
– 1 ks komín
– 1 ks lopatka
– 3 ks oceľové obruče

Prednosti drevenej dieže:

– Ponúka celoročne príjemný zážitok z kúpeľa
– Lacná inštalácia a prevádzka
– Rýchla a ľahká výstavba
– Možnosť ohrevu vody
– Príjemný wellness zážitok priamo doma
– Prirodzená okrasa Vášho domova
– Vynikajúci pomer ceny a hodnoty
– Možnosť zabudovania čističky vody a čerpadla

Inštalácia dieže:

Pri výbere miesta na umiestnenie dieže sa musí brať ohľad na fakt, že na drevo vplýva počasie a hlavne vlhkosť. Vplyvom vlhkosti drevené steny napúchajú, po vyschnutí znižujú svoj objem, čo patrí k prirodzeným vlastnostiam dreva. Izolácia dieže však zostane nepoškodená.

Dieža sa musí umiestniť na vodorovnú a hladkú plochu, ktorá diežu aj s vodou a ľuďmi bez poškodenia udrží. Ako podklad slúži štrk, piesok alebo betón, odporúčame nohy dieže podložiť aj drevenými hranolmi pre dokonalé odvetrávanie.

Dieža sa nesmie ukladať priamo na podlahu, lebo tak nebude zabezpečený tok vzduchu okolo celého zariadenia.

Mimo prevádzky dieže ho odporúčame zakryť vrchnákom, čím zabránime znečisťovaniu vody v nej. Pre znižovanie nepriaznivých vonkajších vplyvov na drevenú konštrukciu dieže ju odporúčame ošetriť moridlom na drevo.

Požiarna ochrana:

Pri umiestnení dieže dbajte na to, aby bol komín kachlí umiestnený min. 3 metre vodorovne aj zvisle od horľavých materiálov. Ak sú v blízkosti komína horľavé materiály, rozhodne komín odizolujte. V žiadnom prípade neumiestňujte komín k horľavým materiálom bližšie ako 1 meter.

POZOR!
TJE ZAKÁZANÉ ZAKÚRIŤ V KACHLIACH AK V DIEŽI NIE JE DOSTATOČNÉ MNOŽSTVO VODY, INAK SA KACHLE MÔŽU POŠKODIŤ! PRI KÚRENÍ JE POTREBNÉ UDRŽIAVAŤ HLADINU VODY V DIEŽI 5 CM NAD ÚROVŇOU SPOJOVACIEHO POTRUBIA!

Bezpečnosť:

Ak nepoužívate v dieži soľ, musíte použiť bežne dostupné, najlepšie prírodné prostriedky na udržanie čistoty vody v nej, častejšie je potrebné vodu meniť a čistiť steny dieže. Neodporúčame kúpeľ osôb s infekčnými chorobami, príp. ochorením srdcovo-cievneho aparátu. V zime dbajte pri kúpeli na to, aby ste neprechladli.

Pamätajte na to, že steny dieže pri dlhodobejšom nepoužívaní postupne vysychajú a mierne prepúšťajú vodu. Pred prvým napustením dieže odporúčame drevené steny navlhčiť, aby postupne napuchli a stali sa vodotesnými. Pri prvom napustení spotrebujete väčšie množstvo vody.

Nevypúšťajte vodu z dieže dovtedy, kým kachle celkom nevychladnú!
Neprehrievajte vodu v dieži!
Nenechajte vodu v dieži zamrznúť, pri mrazoch zabezpečte neustály ohrev vody alebo ju vypustite!
Odporúčaná teplota vody je 37°C. V kachliach môžete kúriť rovnako ako v bežných kachliach v domácnosti. Pri zakurovaní použite menšie množstvo drobnejšieho dreva, po rozhorení ohňa priložte väčšie polená. Odporúčame počas kúpeľa postupne kúriť v kachliach. Po každom použití kachiel z nich odporúčame vyčistiť popol. Lopatka sa používa len na odstránenie popola. Pri kúrení používajte len suché drevo. Podpaľovač používajte len podľa predpisov.

Kontaktujte nás s dôverou!

Telefon

+3630 9470 856